Hundevæng Overdrev er et nyskabt naturområde på Østmøn. Vi ønsker flere af dem.
Tidligere lå området hen som en brakmark. Nu er det en fredet biopop på 22. ha. , med over en kvart mio. orkideer (skovgøgeliljer).