Figuren er et udsnit af kortet på www.fredninger.dk, hvor du kan læse mere om hvert enkelt af de fredede områder.

Du kan også følge et områdes link i nedenstående oversigt over fredede områder i Vordingborg Kommune. Kun de større områder er med. De mindste kan du læse om på fredninger.dk.

Seneste opdateret: BK 2022-09-16