Åben, højstammet bøgeskov.

Løvskovene er blandingsskov med mange forskellige løvtræer. I det sydligste Sjælland findes der en del mindre bække, som alle er klassificeret som ynglevandløb for ørreder.

Der findes næppe skønnere skove end de sydsjællandske når anemonerne blomstrer. Mange steder er skovbunden hvid, som var det nyfalden sne, så tæt vokser de hvide anemoner. Også den gule anemone ses i mængder, og i mindre omfang, men stadig talrig, den blå anemone findes også her. I skovene er der mange forskellige planter, som har sin hovedudbredelse i det sydøstlige hjørne af Danmark.

Danmarks Naturfredningsforenings mål og visioner for den fremtidige udvikling af området
Vandløbene i skovene bør nøje overvåges, således at de fortsat har en vandkvalitet, der gør dem til gode ynglevandløb for ørreder. En samlet overvågning og registrering af områdets spændende og unikke planteliv skal etableres. Der kan med fordel forsøges indgået frivillige aftaler med skovejerne om sikring og overvågning af særligt værdifulde plantesamfund i området.