Sø ved Kulsbjerg.

Området vedligeholdes af forsvaret efter en plejeplan, som strækker sig over en længere årrække. Der er ikke aktuelle trusler for området, men en sikring af områdets store naturværdier ville være bedst beskyttet ved at frede området.

En kommende fredning skal ligeledes indeholde en plejeaftale, ligesom offentlighedens adgang fortsat skal prioriteres højt. militæret om pleje af området. En kommende fredning skal ligeledes indeholde en plejeaftale, ligesom offentlighedens adgang fortsat skal prioriteres højt. Danmarks Naturfredningsforenings mål og visioner for den fremtidige udvikling af området.

Hvis militæret forlader området, bør der rejses en fredningssag. Øvelses terrænet har i militærets eje udviklet sig til et spændende og varieret naturområde, som bør bevares. Der er i øjeblikket indgået en aftale med militæret om pleje af området. En kommende fredning skal ligeledes indeholde en plejeaftale, ligesom offentlighedens adgang fortsat skal prioriteres højt.