Ud over at se på tilstanden i DN's Naturfonds hidtidige område, Munks Banke, så vi på det område, hvor Vordingborg Kommune, DN Vordingborg og naturfonden vil lave et sammenhængende naturområde på 15 ha. Der blev bl.a. talt om praktiske ting som forpagtningsaftale, hegning, græsning og behov for fældning af træer.

Da Thorkild Kjeldsen fra Naturgruppen efterfølgende fremsendte sine notater fra besøget, takkede han mange gange for det fine fremmøde og de gode snakke. "Dejligt at møde jeres engagement."