17. februar 2018 plejede medlemmer af Naturfredningsforeningen orkideområde ved Kulsbjerg.

Vi tror på, at vi opnår de bedste resultater med en positiv tilgang til det naturpolitiske arbejde og gennem samarbejde mellem de forskellige lokale involverede og interesseorganisationer. Være proaktive og sætte aktiviteter i gang.

Vi varetager desuden mere reaktive opgaver såsom at følge med i ansøgninger, planer m.m., hvor lokalafdelingen benytter sig af sine klagerettigheder i forbindelse med kommunale dispensationer, når lovmæssige beskyttelseslinjer eller fredede områder krænkes på en urimelig måde.

Vi vil gerne dele vores begejstring for naturen med alle ved at arrangere ture, møder m.m., der sætter fokus på både de mange oplevelser, som naturen kan tilbyde, og på de mange udfordringer, som bevarelse og forbedring af naturen og vores miljø indebærer. Uden viden og interesse hos mange af os, er det vanskelig at få politisk opbakning.

Det er centralt i afdelingens arbejde at overvåge bevarelsen og beskyttelsen af vores naturressourcer og fredede områder. Dette gøres bl.a. i forbindelse med nationale, kommunale og lokale planlægningsprocesser.