Når kommunen kommer med forslag, som kan påvirke naturen i vores område, sætter vi os blandt andet ind i, hvilke følger en gennemførelse af forslaget kan medføre.