Af hensyn til forsyningssikkerheden er det kun en begrænset del af el-produktionen, som bør komme fra ustabile energikilder som vind. Det må derfor være målet, at den ønskede andel af el-produktionen fra vindmøller opnås ved at opsætte møller med lavest mulige produktionsomkostninger på steder, hvor vinden er optimal, og hvor møllerne samtidig er mindst mulig til gene for befolkningen og for naturen. Og naturligvis ikke give tilskud til vindmølledrift ud over den hensigtsmæssige mængde.

Fra DN Vordingborgs side mener vi derfor, at den ønskede vind-strøm produktion bør finde sted i havområder, hvor vindforholdene er gode og hvor skadevirkningerne på naturen er små.