Den grønbrogede tudse er en sjælden og truet padde, der er beskyttet af EU's Habitatdirektiv. Det er ikke alene tudsen og dens vandhul, der er beskyttet, også vandhullets omgivelser skal behandles på en måde, så tudsens levebetingelser ikke forringes.

 

Derfor gjorde vi Vordingborg Kommune opmærksom på problemstillingen og stillede nogle spørgsmål til projektet. Nu er svaret kommet fra kommunen: ”Hundeskoven” flyttes langt væk fra den grønbrogede tudses yngledam.

 

Det nytter at være aktiv i naturbeskyttelsen i Vordingborg Kommune.