I kommunens strategiplan for fremtidig bosætning i Vordingborg Kommune er inddraget et område syd for Clemensmindevej i Nyråd. For området foreligger en gammel lokalplan fra 2005, hvoraf det fremgår, at der kan bygges ældreboliger i tilknytning til Vintersbølle Plejecenter. Siden er forudsætninger helt forandret, så et forslag om tæt, lav boligbebyggelse må kræve en ny lokalplan. Det udlagte område grænser op til det store sammenhængende naturområde, hvor der er etableret søer til padder og arrangeret afgræsning. DN har gjort indsigelse mod den del af strategiplanen.
SENESTE NYT: Kommunalbestyrelsen har på sit møde i februar 2020 besluttet, at området tages ud af strategiplanen for byvækst, og at den gamle lokalplan for området annulleres.

Se indsigelse til kommunen

Lokalplanen fra 2005 gav mulighed for opførelse af ældreboliger i tilknytning til Vintersbølle Plejecenter. Siden dengang er forudsætninger helt ændret.
DN ønsker at bevare området som en del af det store sammenhængende naturområder, der er udlagt med søer til padder.
DN skal stærkt opfordre til ikke at ødelægge dette fantastiske område og beder om, at Kommunalbestyrelsen lever op til de gamle løfter om at bevare området og opgiver tankerne om at bebygge området.