Græsningsforeningen fortæller om arbejdet.

Danmarks Naturfredningsforening og Fødevaredirektoratet gav penge til hegning af arealerne, etablering af vandinger, strømforsyning mm. Knudskov Græsningsforening kunne dermed gå i gang med at etablere folde, købe kreaturer og få gang i græsningen.

Græsningsforeningens arbejde, og ikke mindst køernes, har virkelig skabt nogle store, fine græssede enge på odden.

I 2015 meddelte Rosenfelt Gods, at de ikke ønskede at forlænge aftalen med græsningsforeningen om anvendelse af arealerne. Godset ønskede fra og med 2016 selv at stå for afgræsningen af engene på Knudshoved Odde.

På Knudshoved Græsningsforenings generalforsamling i december 2015 valgte foreningen derfor at opløse sig selv. ”Generalforsamlingen vedtog efter drøftelse følgende udtalelse med enstemmighed: 
”Generalforsamlingen vil derfor opfordre samtlige anpartshavere til at donere en del af den tilbagebetalte anpartskapital til Danmark Naturfredningsforening til gavn for naturplejen i Vordingborg Kommune”. 
Formanden takkede afslutningsvis medlemmerne for den store indsats de har gjort i årenes løb. Det er med vemod, at foreningen bliver opløst
.”

Fra DN Vordingborgs side vil vi gerne takke for det gode samarbejde og den fine opfordring til anpartshaverne om at betale de penge retur, som DN gav til etableringen af græsningen på Knudshoved Odde.

P.S. I forbindelse med nedlæggelsen af græsningsforeningen fik medlemmerne deres anpartspenge retur. Af disse penge har DN fået 30.000 kr. af de oprindeligt givne 100.000 kr. retur fra græsningsforeningens medlemmer. Tak for det. Disse penge er øremærket til naturpleje i Vordingborg Kommune.

 

Seneste opdateret: BK 2016 september.