Vinterlandskab fra Køng Mose

Jamen Biogas er da grøn energi og godt for miljøet, er det ikke? Det korte svar er NEJ! Her forklares, hvorfor det ikke er så grønt, som det lyder.

 

Når gylle og affald afgasses, forsvinder kvælstoffet ikke med gassen. Den bliver tilbage i restproduktet, der skal spredes på markerne. Gylle transporteres langvejs fra, men det er dyrt at transportere restproduktet lige så langt som gyllen.  Der sker derfor en ophobning af kvælstof nær biogasanlægget, som i Vordingborg Kommune skal ligge klods op ad Køng Mose, der har stort naturgenopretningspotentiale.

Det samlede høringssvar: Læs mere!