Borre Sømose på Møn

DN Vordingborg er en af de vigtige initiativtagere og driftkræfter for at få genskabt Borre Sømose på Møn. Lokalafdelingen arbejder på flere fronter for at få gang i aktiviteterne.