10 konkrete forslag fra DN Vordingborg til ny natur i Vordingborg Kommune

Danmarks Naturfredningsforening i Vordingborg Kommune har længe drøftet hvordan vi kan få mere natur indenfor kommunegrænsen. Ganske vist har vi nogle naturmæssige ”fyrtårne”, f.eks. som Høje Møn, Knudshoved Odde og Kulsbjerg Øvelsesplads. Men udenfor disse områder har naturen det lige skidt som alle andre steder i Danmark. Vordingborg Kommune vil gerne udnytte det turistmæssige potentiale i vores natur, men det kræver at vi får noget mere natur hvis turismen ikke skal medføre nedslidning og ødelæggelse.

Danmarks Naturfredningsforening i Vordingborg Kommune har udpeget et katalog med 10 forslag, og vi vil opfordre Vordingborg Kommune til at igangsætte nogle forundersøgelser snarest for at afklare deres chancer for realisering.

Danmarks Naturfredningsforening i Vordingborg Kommune vil meget gerne medvirke i en prioritering og kvalificering af arbejdet og naturligvis også ved at skabe positiv opmærksomhed om kommunens indsats for naturen.

Læs mere!