Nyhed

Vigtigt fælles udspil fra Landbrug & Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening om natur og landbrug

I 2013 udgav Natur- og Landbrugkommisionen rapporten "Natur og Landbrug - en ny start".

I februar 2019 kom DN og Landbrug & Fødevarer med et vigtigt fælles udspil om natur og landbrug.

Udspillene minder meget om hinanden. Læs DN Vordingborgs overvejelse om de to udspil.