Nyhed

DN årsmøde 14. november 2021

DN i Vordingborg har afholdt årsmøde i Kulturarkaden. Forud for årsmødet holdt forfatter, foredragsholder, medlem af DNs hovedbestyrelse, medlem af Etisk Råd m.m. Rune Engelbrecht et inspirerende oplæg om biodiversitet og naturnationalparker.
Selve årsmødet blev afviklet med Jørgen Alfastsen som dirigent

I sin beretning kom formanden Martin Vestergaard. Bl.a. ind på nogle af de ture og møder, der har været afviklet i det forløbne år. Trods Covid 19 har der været afholdt svampetur med over 60 deltagere, Naturens Dag, De Vilde Blomsters Dag og et ”grønt valgmøde” med deltagelse af repræsentanter fra alle opstillede partier til kommunalvalget. Der er nedsat to naturplejegrupper for hhv. Østmøn og Kulsbjerg. Ørslev Folkeskov er blevet indviet, og DN har doneret en fin egetræsbænk til området. DN Vordingborg har modtaget en arv på 250.000 kroner, som er øremærket til et lokalt projekt til fremme af biodiversiteten. Sammen med Vordingborg Kommune har DN rejst fredningssag for Kirkeskoven og Kirkeengen i Vordingborg. Der er afholdt besigtigelse med Fredningsnævnet og fredningen ventes at blive offentliggjort inden jul.

Der var valg til lokalbestyrelsen: Jørgen Alfastsen, Henrik B Simonsen og Flemming Pagh blev alle genvalgt. Dorte Sejerø blev genvalgt som suppleant. Mette Henriksen genopstillede ikke, og lokalbestyrelsen har således pt en vakant plads.

I sin beretning kom formanden Martin Vestergaard. Bl.a. ind på nogle af de ture og møder, der har været afviklet i det forløbne år. Trods Covid 19 har der været afholdt svampetur med over 60 deltagere, Naturens Dag, De Vilde Blomsters Dag og et ”grønt valgmøde” med deltagelse af repræsentanter fra alle opstillede partier til kommunalvalget.
Forud for årsmødet holdt forfatter, foredragsholder, medlem af DNs hovedbestyrelse, medlem af Etisk Råd m.m. Rue Engelbrecht et inspirerende oplæg om biodiversitet og naturnationalparker.