Nyhed

Udbytterig naturplejedag på Kulsbjerg Øvelsesplads

Danmarks Naturfredningsforening i Vordingborg Kommune har i en lang periode haft et forbilledligt samarbejde med Forsvaret om udviklingen på Kulsbjerg Øvelsesplads. Derfor foreslog DN Forsvaret, at vi kunne hjælpe med til at pleje en skråning med 10.000 maj-gøgeurter på øvelsespladsen. Skråningen var ved at gro til med pil og birketræer, og orkideerne var således truede.

 

Lørdag den 17. februar blev dagen, hvor arbejdet skulle udføres, og 18 voksne og et barn indfandt sig på Kulsbjerg Øvelsesplads for at rydde træer og buske på skråningen. Forsvarets nye ansvarlige for øvelsespladserne i Østdanmark, Skovfoged Peter Hagdrup, forklarede deltagerne om plejen af øvelsespladser og skydeterræner og takkede for samarbejdet med Danmarks Naturfredningsforening om naturen på området.

Det lykkedes deltagerne at rydde bevoksningen på skråningen, og nu glæder vi os til at se resultatet af vores indsats når maj-gøgeurterne blomster i slutningen af maj, hvor DN Vordingborg igen har planlagt en tur til Kulsbjerg Øvelsesplads.

Af Flemming Kruse