Nyhed

Succesfuld ørredpleje i Keldemosebæk på Sydsjælland

Keldemosebæk er vandløbet, der løber med et meget fint fald fra Petersgård og ret ned til Grønsund.

Statens Vandplaner tilsagde, at der skulle fjernes 2 spærringer i Keldemosebækken. Det udførte Vordingborg Kommune i efteråret. Samtidig fik de lov af ejeren af vandløbet til også at udlægge tonsvis af egnet gydegrus i store dele af det åbne nederste forløb.

Havørrederne har kvitteret for denne indsats ved allerede inden nytår at have lavet mere en 50 gydegruber i det nyudlagte bundsubstrat. Sådan!

Keldemosebæk, et vandløb på Sydsjælland

Keldemosebæk er vandløbet, der løber med et meget fint fald fra Petersgård og ret ned til Grønsund.

Det åbne stykke er forholdsvis kort, ca. 1 kilometer, idet bækken oven for Petersgård er rørlagt hen under marken. Opstrøms i skoven løber det igen i et meget fint åbent skovforløb.

Vordingborg Kommune monitorerer hver vinter alle ørredførende vandløb. Det foregår ved, at en bemyndiget person bevæger sig langs hele vandløbet og registrerer ørredens gydegruber. Havørreden gyder i nøddestore småsten, som den graver en fordybning i og lægger sine æg i og efterfølgende tildækker igen.

Havørreden er det man kalder en indikator-art, og har den det godt, og kommer der mange ørreder op fra havet for at gyde, så har alle andre organismer i vandløbet det også godt.

De sidste ca. 8 år har der været fra 7 til 18 ørreder oppe i Keldemosebæk og for at lave de karakteristiske gydegruber.

Statens Vandplaner tilsagde, at der skulle fjernes 2 spærringer i Keldemosebækken. Det udførte Vordingborg Kommune i efteråret. Samtidig fik de lov af ejeren af vandløbet til også at udlægge tonsvis af egnet gydegrus i store dele af det åbne nederste forløb.

Havørrederne har kvitteret for denne indsats ved allerede inden nytår at have lavet mere en 50 gydegruber i det nyudlagte bundsubstrat. Sådan!