Nyhed

Mere natur og klima i vores sydøstlige hjørne af Sjælland

Der har i den senere tid været megen opmærksomhed på udtagning af lavbundsjorde. Indsatsen udgør en stor og væsentlig del af landbrugets bidrag til at reducere CO2-udslippet med 70 % inden 2030. Desværre går indsatsen for langsomt.

Folketinget har afsat mange penge til forundersøgelser, dialog og erstatning til lodsejere, som ender med at få taget arealer ud af drift, og til erstatningsjord for dem, som ønsker det. Men alligevel skrider arbejdet ikke frem som ønsket.

Der findes mange spændende klimaprojekter rundt om i landet, som kan være med til at opfylde behovet for udtagning af lavbundsjord. Et af dem ligger i vores område ved Orup Bæk og Sivet nord for Præstø Fjord. Det er et område, som tidligere har stået delvist under vand, og som har været et vigtigt fugleområde lige som det har været et vigtigt brakvandsområde, hvor fisk som de store gedder har kunnet gyde. Når der i tidligere tider har været et rigt fiskeri i Præstø Fjord og langs den sydsjællandske kyst, skyldes det ikke mindst brakvandsområdet Sivet og Orup Bæk.

Læse mere!