Nyhed

Hvordan kan vejsiderne blive til smånatur og spredningskorridorer?

Vordingborg Kommune og Danmarks Naturfredningsforening gik 15. juli 2018 videre i samarbejdet om bedre vejsidenatur. På Østmøn holdt vi et fælles arrangement, hvor deltagerne så eksempler på naturmæssigt gode og dårlige vejside. Det blev diskuteret, hvorfor og hvordan de kan gøres bedre.

Der er mange knapper, vi kan skrue på. Hvordan skal de indstilles, så både naturen, turismen, landbruget og trafikanterne har det godt?

På en tur fra Møns Fyr gennem det fine Hundevæng Overdrev og tilbage ad landeveje viste Vordingborg Kommunes naturvejleder Christina Kaaber-Bühler og biologen Bo Kayser fra Danmarks Naturfredningsforening forskellene frem for de fremmødte deltagere. På de brede vejsider var der fuldt af flotte blomster, sommerfugle og andre dyr. På de smalle vejsider var der stort set kun græs, næringskrævende store urter og kun få dyr.

Christina fortæller deltagerne om blomster, insekter og meget mere.

Vordingborg Kommune har fået undersøgt, hvor de botanisk værdifulde vejsider på Møn ligger, og hvilke planter der gror. Det næste bliver at gennemføre nogen tiltag, som forhåbentlig kan gøre forholdene bedre. Både på steder, som er gode i dag, og andre steder. Men hvad vil vi opnå, og hvordan gør vi det?

  • Vi vil gerne have en mere artsrig natur på selve vejsiderne.
  • Vi vil gerne have, at vejsiderne kan fungere som spredningskorridorer for dyr og planter mellem vores naturområder.
  • Ved at området bliver smukkere vil vi også gerne inspirere flere til at besøge området.
  • Ændringerne skal ikke føre til et for dårligt udsyn for trafikanterne. 
  • Ændringerne skal helst heller ikke være til gene for anvendelsen af arealer uden for vejsiderne.  

Vi håber på, at noget af det næste bliver, at der laves en eller nogle få forsøgsstrækninger, hvor der etableres brede vejsider mellem to naturområder, og det undersøges, hvilken effekt det får. 

For at finde ud af, om indsatsen virker, er der brug for at lave undersøgelser både før, under og efter etableringen af forsøgsstrækningerne. Kommunen kan forhåbentlig stå for etableringen og pasningen af forsøgsstrækningerne. Danmarks Naturfredningsforeninger og andre kan forhåbentlig stå for planlægningen og udførelsen af før-under-efter undersøgelserne.

Det bliver spændende at følge.