Høringssvar

DN Vordingborg kommenterer plan om 5 store ”trætophytter” på Knudshoved Odde

Vi har i DN Vordingborg fået information om, at der er en nabohøring i gang etablering af trætophytter ved østsiden af Knudskov. Det var vi sendt vores kommentarer om til Vordingborg Kommune.

Planen omtaler ”trætophytter”, men de omtales som huse på pæle. Størrelsen på 45m2 og indretning med el, bad og køkken minder på ingen måde om ”primitiv overnatning”, men mere som opførelse af 5 sommerhuse til udlejning.

 

En medarbejder i VK har udtalt, at det skal ses i sammenhæng med, at godset ønsker nye indtjeningsmuligheder nu, hvor dyrkningen af området lagt ud til Clima Bombina ikke kan ske. Men Godset har jo fået en stor erstatning, der muliggør opkøb af anden dyrkningsjord.

I øvrigt kan et ønske om øget indtjening ikke sættes over bestemmelserne i Naturbeskyttelsesloven, og planloven vedr. landzonen, kystnærhedszonen samt skovloven, som vi mener, at området er berørt af.

 Vi mener ikke, at der bør gives dispensation til et sådant projekt.

Læs mere!