Nyhed

Borre Sømose – en kommende naturperle?

I ”Potentialeplan for Møn”, som udkom i 2014, blev der beskrevet nogle initiativer. I et af dem stod der: ”Luk vandet ind i Borre Sømose, og skab et attraktivt naturområde for både borgere og turister på Møn. Skab rekreative stiforbindelser og opholdssteder i forbindelse med søen.” I et sådant projekt har i flere år stået højt på DN-Vordingborgs ønskeliste.
Gammelt kort over Borre Sømose.

Op til det netop afholdte kommunalvalg skrev socialdemokratiet i sit valgprogram, at de godt ville have et stort naturgenopretningsprojekt i Vordingborg kommune, da de var utilfredse med, at alle de store naturgenopretninger foregik i Jylland.

I DN-Vordingborg vil i de kommende år arbejde hårdt for at få projektet op at stå. Det vil blive et fantastisk naturområde, som vil tiltrække mange pattedyr, insekter og fugle til gavn for biodiversiteten i Vordingborg Kommune, en biodiversitet, der er i frit fald i disse år.

Det er klart, at et sådant projekt ikke bliver realiseret på kort sigt. Der skal analyseres og planlægges, ligesom der skal opnås forståelse med lodsejerne. Men jo før vi går i gang, jo bedre.