Nyhed

Årsmøde i DN Vordingborg den 8. oktober på Avnø

Inden selve årsmødet fortalte Ivan Ingemansen for de fremmødte om Avnø og områdets natur, hvorefter vi gik ud for at se på spættede sæler, gæs m.m. i området.


Selve årsmødet var velbesøgt med omkring 40 deltagere.

DN Vordingborgs formand, Martin Vestergård, aflagde beretning for det forløbne år. Som sædvanlig har vi fulgt med i de sager, som har været til høring, og reageret, når vi fandt det nødvendigt. Vi har medvirket med forslag for Forsvarets græsning af deres området ved Kulsbjerg. Der græsser nu et par hundrede køer. I begyndelsen af 2018 planlægger DN Vordingborg at gennemføre kratrydning på en skrænt på Kulsbjerg, hvor over 10.000 orkideer af arten Maj Gøgeurt vokser. DN Vordingborg er meget tilfreds med udviklingen på den nyligt fredede brakmark ved Hundevængsgård, hvor der allerede er registreret over 200.000 blomstrende orkideer. Vi har været involveret i en række andre sager som fx om gener fra droneflyning for vandrefalkene på Møns Klint. Naturstyrelsen er gået aktivt ind i sagen og har bl.a. forbedret skiltningen om droneforbud i området. Lokalafdelingen har lavet en række ture i området for børn og voksne med alt fra bygning af insekthoteller over kryb og kravl i strandkanten for børn til mere nørdede ture om blomster og fugle. Alt i alt et år med mange gode aktiviteter.

Som sædvanlig var en tredjedel af bestyrelsens medlemmer på valg. Desuden ønskede vi at udvide bestyrelsen for at have mere arbejdskraft til de mange opgaver. Medlemmerne på valg blev alle genvalgt. Desuden kom der to nye medlemmer og en suppleant til. Se http://vordingborg.dn.dk/om-os/bestyrelsen/. De nye medlemmer er Ole Stig Andersen, Peter Ferdinand, og som suppleant Eyvind Nygaard. Med en konstruktiv tilgang til vores ansvar for især at gøre noget for alle de andre arter i naturen (biodiversiteten), vil de tre kunne styrke vores arbejde med deres kapaciteter.

Det fremkom en række spørgsmål og kommentarer fra de fremmødte medlemmer. Bl.a. nævnte flere, at de gerne ville løbende ville høre mere om vores aktiviteter og de resultater, vi medvirker til. Det var da bare herligt at høre den interesse, og ja, vi har ikke formidlet så meget i 2017. Så vi skruer op for formidlingen med det samme.