Den sjældne plante Blåtoppet Kohvede, gror langs kystskrænten. Hvor et stort træ var væltet ud i havet, kom der meget lys ind, og kohvederne blomstrede meget fint. Langs Bakkebøllestien, som er en nedlagt jernbane der løber fra Vordingborg til Bakkebølle øst for Nyråd, er der en artsrig grøftekantsflora. Lidt øst for Vordingborg fører en forholdsvis nyplantet allé fra landevejen og over Bakkebøllestien ned til godset Marienlyst. Der er flot udsigt over Storstrømmen og indsejlingen mod Vordingborg med Oringepynten i baggrunden.

Bestemt et besøg værd.