Fra det smalleste sted, Draget, vandrede vi vestpå. Ved Draget sad en Islandsk Ryle på en sted nær ved. Turen gik langs nordsiden af odden. På skrænterne blomstrede den ret sjældne og sydligt udbredte Strand-Nellige. Vordingborg Kommune har givet støtte til opsætning af redekasser til Stor Skallesluger. Denne andefugl yngler i huller i træer, og dem er der ikke mange af. De 65 ekstra kasser betalt af kommunen har allerede været med til at forøge bestanden af Stor Skallesluger. Her på Knudhoved Odde bliver kasserne flittigt brugt, ikke blot af Stor Skallesluger, men også af Natugle.

På vejen gennem skoven så vi en meget stor og gammel Småbladet Lind. Stammens diameter var omkring 1½ meter, og måske er træet 500 år gammelt. Turen gik videre forbi vandhuller, hvor den sjældne Klokkefrø yngler. Helt ude lige før Hovedet så vi en hel del planter af Bulmeurt. Det er en gammel lægeplante fra klostrene, som i mange år har kunnet findes her. 

På vejen tilbage hørte vi noget overraskende svag kvækken af Løvfrø. Det overraskende var ikke, at Løvfrøerne er her. Det er, at de kvækker lidt her i det tidlige efterår.

Endnu en herlig tur på "Odden".

af Bo Kayser