Forsommerens planter var ved at have frugter: Skov-Gøgeurt, Esparsette, Farve-Reseda m.fl.

Højsommerarterne stor i fuldt flor: Lav Tidsel, Stor Knopurt, Sump-Hullæbe m.fl.

Enkelte sene arter som Almindelig Knopurt var endnu ikke sprunget ud.

I dagens lune solskin var sommerfuglene aktive.

Køllersværmerne var flot repræsenterede med både Seksplettet, Femplettet og Timian Køllesværmer. Nogle af de Seksplettede så ud, som om de kun havde fem pletter, fordi kun en ene af de forreste var synlig. Men mønstret, de fire bageste pletter sad i, afslørede dem.

Jeg så omkring 10 Sortplettet Blåfugl. Det er en svar flyver, og de var kun fremme på steder med læ.

Flere af Tidselsommerfuglene så noget slidte ud, mens den Lille Ildfugl var meget frisk.