Flokke af gæs omkring Avnø Naturcenter.
Typisk vil der i vintermånederne både være store flokke af grågæs og bramgæs på strandengene. Visse dage ses bramgæs i tusindtal på Avnø.

Et besøg på en forholdsvis lun decemberdag 2019 bød på oplevelser i form af blandt andet rastende grågæs og bramgæs. Tidligere ville grågæssene have forladt Danmark om vinteren til fordel for ophold under lunere himmelstrøg, men med de milde vintre sparer stadig flere gråsgæs den anstrengende tur frem og tilbage til Sydeuropa.
Flere hundrede gråsgæs kunne denne dag ses på strandengene, hvor der også fouragerede et par hundrede bramgæs. Andre dage på denne årstid vil bramgæs ofte kunne tælles i tusindvis. En gammel havørn med helt hvid hale skabte uro i flokkene, som måtte på vingerne, før de slog sig ned igen. I fugleverdenen findes ingen garantier, men vil man gerne se havørn, er chancerne gode på Avnø.
På strandengene sås også en mindre flok storspover, og i det fjerne holdt mange knopsvaner til i den lavvandede fjord, hvor der er let adgang til føde. Mellem de mange svaner var der også mindre flokke af sangsvaner, som gjorde sig bemærket med deres gennemtrængende stemme, som kunne høres på kilometers afstand. På stenene i Avnøfjorden, hvor det var lavvande, kunne ses omkring hundrede sæler.
Sælerne kan iagttages på nært hold, hvis man fra Avnø Naturcenter følger grusvejen nogle hundrede meter ned til kysten. Fra toppen af tårnet, hvor der er opstillet en kikkert, kan man sagtens iagttage sælerne på afstand.
Over engene sås en enkelt fjeldvåge, som "musede" ca. 15 meter over jorden på jagt efter bytte.

Fra toppen af tårnet på Avnø er der en formidabel udsigt over de vidtstrakte strandenge og de lavvandede kyster.

Man kan også vælge at iagttage landskabet indendørs fra toppen af vel nok Danmarks formentlig højeste og flotteste fugletårn (det tidligere kontroltårn fra den nedlagte militære flyveplads).
Her kan man stå i læ og have et godt udsyn over de fredede arealer.