Udsigten mod nordvest ved fugleskjulet.

Forår på Avnø

Jeg var i dag på en dejligt tur til Avnø. Området blev fredet i 2002 og har siden udviklet sig til et bedre og bedre naturområde. Plantevæksten bliver mere spændende, fordi enge og overdrev gradvist bliver mere næringsfattige. Nu står Hulkravet Kodriver bl.a. og blomstrer fint. Ud over de naturlige strandengsområder er der dæmmet lidt op på engene og lavet en ø i en af de dannede søer.

På videon kan du først se udsigten over engen mod Naturskolen. Fra øen lidt væk kan klydernes blyt-blyt-blyt kald høres svagt. Der var omkring 60. Sidst på filmen kan du høre bierne summe i den blomstrende Mirabel.

Området er et besøg værd hele året.

Bo Kayser, DN Vordingborg

285 visninger
Blomstrende Mirabel.
Blomstrende Hulkravet Kodriver.