Ulvshale er et meget ungt landskab dannet efter istiden ved aflejring af erosionsmateriale fra Møns Klint. Naturen har været anvendt til mange forskellige ting bl.a. græsning, agerdyrkning og skovdrift, råstofgravning (kugleflint) og sommerhusbyggeri. I stigende grad har der været et behov for at beskytte den meget varierede natur. Gennem snart 100 år er der blevet afsagt tæt på 30 forskellige fredningsdeklarationer på store og små parceller i området for at regulere anvendelsen, og der er et stort behov for mere overskuelige regler.

 På turen kiggede vi især på Ulvshale Skov, som var det første område, der blev fredet i 1929. Dengang ønskede man at beskytte skoven mod råstofgravning, som var påbegyndt i skovens østlige ende.  Da man samtidig opfattede tidligere tiders intensive græsning som en trussel mod skoven, blev afgræsning også forbudt. I dag ønsker Naturstyrelsen som lodsejer at genskabe det lysåbne, kratagtige skovbillede i skovens vestlige ende. Det skal bl.a. ske ved at genindføre afgræsning, ganske vist ekstensivt, men det forudsætter en ændret fredning.

På turen fandt vi nogle af de gamle egetræer, der er helt tilbage fra den oprindelige Ulvshale Skov. Vi fandt den sjældne Tarmvrid-Røn og flere andre af skovens mange træarter. Ude ved kysten fandt vi de smukke blomster af Filtet Hestehov i klitten og kiggede på naturplejen for orkideer i klitlavningerne. Tilbage i Ulvshale Skov fik vi historien om skalleslugerkasserne, som Dansk Ornitologisk Forening har fået sat op sammen med Vordingborg Kommune.