Geocentrets protektor er dronning Margrete. Da "boardwalk"en, blev indviet i 2013 med deltagelse af både dronningen og prins Henrik, blev der samtidig afsløret en skulptur - Prinsgemalens Stol". For når der var et højdepunkt med navnet Dronningestolen ved Møns Klint og en Kongestol ved Rügen, så synes man, at der også skulle være en stol til prins Henrik. Se til høre i første billede.

Holger fortalte om, hvordan kridtet blev dannet, ja rigtigt, i Kridttiden for 65-70 mio. år siden af kalkskallerne af milliardvis af coccolither, små alger, som var drysset ned på havbunden. Hvordan selvw klinten var dannet i seneste istid for omkring 15.000 år siden, da isen fra Den Botniske Bugt drejede vestpå og gled ud mellem Rügen og Møns Klint og pressede begge kridtformationer op som høje klinter.

Så fortalte Holger om nogle at de fossiler, vi havde mulighed for at finde på rullestensstranden ved Klintholm Fyr senere på turen: søpindsvin, vættelys, kiselsvampe og sporfossiler.

På stranden søgte vi og fandt lidt. Holger kunne med overbevisning i stemmen fortælle, at den ene aflange flintesten var en kiselsvamp og den anden et sporfossil af en krebsdyrgang. For os andre så de ret ens ud.

En dejlig men kold tur i gusen fra Østersøen.

Prinsgemalens Stol foran det gamle hotel.
Tåget udsigt fra enden af boardwalken.
Holger fortæller levende om fortiden.
Regelmæssigt søpindsvin.
Vi higer og søger og finder lidt.
Holger forklarer os, hvad vi har fundet.
Kiselsvamp til venstre og sporfossil af kredsdyrgang til højre.