Forberedelserne startede ret tidligt, for vi ville gerne servere frisklavet urtesuppe med Brændenælder og Strandbede og lidt friskbagt pandebrød. Begge dele blev lavet over bål.

Klokken 10.30 gik vi fra naturcentret ud til Avnø Fjord. På vejen sang Sanglærkerne og Viberne volterede over engen. På grund af de seneste dages østenvind, var det så lavvandet, at vi kunne gå tørskoet ned på stranden og kigge på muslinger, tang og meget mere. Ude på stenene lå der som sædvanlig en del Spættede Sæler. Store Skalleslugere, Gravænder og Storspover så vi også godt.

Tilbage ved bålstedet var det dejligt at få serviceret meget velsmagende og dejligt varm urtesuppe med brød til.

Se lille video fra bålet.

Nogle af os sluttede af ovre ved pumpestationen for at se efter skægmejse og for at høre om, hvordan baglandet har udviklet sig. Indtil 1870 var det et lavvandet område, der kaldtes Svinø Nor. Så blev det delvist tørlagt ved at lukke udløbene mod vest og syd og sætte sluser op. Derved opstod et meget fint fugleområde med Rørdrum, Plettet Rørvagten, Brushøns og meget mere. Det forsvandt omkring 1935, da området blev helt afvandet og blev til marker, som det er i dag. Det kunne være dejligt at få ført området tilbage til fuglerigt sumpområde med småsøer.

Det blev til nogle dejlige timer, som Danmarks Naturfredningsforening havde arrangeret i samarbejde med Vordingborg Kommune.

 

Senest opdateret BK 2016-03-13