DN Vordingborgs årsmøde 2. oktober 2016. DN oplever karaktermord på foreningen.

Danmarks Naturfredningsforening afholdt søndag den 2.oktober årsmøde. Mødet blev indledt med en kort guidet tur på Jungshoved. Det egentlige årsmøde foregik på Jungshoved Skole.
Deltagerne ser på de nye vandhuller på Jungshoved.

Mødet blev indledt med en kort guidet tur på Jungshoved. Her så man på Sydgårdens arealer ved Roneklint og hørte om lokale kræfters indsats for at udvikle et unikt naturområde med naturtyper for sjældne dyr og planter.

Lise Jacobsen fra Jungshoved Lokalråd fortalte om projektet på området, som blandt andet går ud på at skabe flere levesteder for løvfrøen, så den kan sprede sig fra Bøndernes Egehoved og ud på Jungshoved. Der vil også blive lavet handicapvenlige stier, bålplads og shelters på område. Deltagerne gik derefter en kort tur i området og så på de nye søer, som indgår i projektet.

DN-formand Martin Vestergård afgiver sin beretning.

Det egentlige årsmøde foregik på Jungshoved Skole. Mødet indledtes med formand Martin Vestergårds beretning, hvor han fortalte om kommunens ellers flotte natur, som dog trængte til at blive bundet sammen. Han fortsatte med at konstatere, at han oplever, at der i disse tider bliver foretaget karaktermord på foreningen.

For eksempel kalder vores Miljø- og Fødevareminister DN for miljøtyranner, for hvor ville det være belejligt, hvis ingen tager DN alvorligt, når ministeren nu helst ikke vil varetage miljøinteresser, men ensidigt ligger under for den del af landbrugslobbyen, som er interesseret i at give miljøet skylden for alle landmændenes økonomiske kvaler.

Ministeren synes således, at det skal være gratis for landmænd at klage over afgørelser, mens DN skal betale flere tusind kroner, og det til trods for, at vi får medhold i flertallet af sagerne. Tallene taler dog for sig selv. Vi har i Vordingborg det forgangne år set på 377 sager og vi har tilladt os at komme med kommentarer til et par stykker.

I vores egen kommune oplever vi også at blive skudt i skoene, at vi er i mod alting.

Borgmesteren kunne f.eks. ikke dy sig for at hænge DN ud ved indvielsen af et restaureret transformertårn. Baggrunden var den, at vores forfædre for 75 år siden havde været skeptiske overfor disse ”kirketårne”, men at vi i DN-Vordingborg i dag synes, det var en fin idé at bevare nogle af dem.  Hvorfor skal vi stå på mål for, hvad vores forfædre mente. Vi hænger da heller ikke politikkerne ud for, hvad de mente i mellemkrigstiden, indvendte Martin Vestergård.

Og fordi DN prøver at værne om naturen, er vi jo slet ikke imod landbrug. Flere af vores medlemmer er selv landmænd. Vi ønsker bare, at landbruget bliver mere bæredygtigt. Til glæde for os alle. Det er trods alt vores alle sammens natur. Og det er ikke naturens skyld, at landmændene har det svært.

Der er masser af ting at gøre for naturen. Faktisk er kritik den mindste del af vores arbejde. Vi laver ture, naturpleje, kommer med forslag og samarbejder, for at styrke vores dejlige natur i Vordingborg Kommune, og der er plads til at flere kan hjælpe til, afsluttede Martin Vestergård.

Efter beretningen gik man over til valg til bestyrelsen. Ulrik Jensen, Ditte Lautrup-Larsen og Flemming Kruse var på valg, og blev genvalgt. Bo Kayser stillede op og blev også valgt ind i bestyrelsen.