DN-fredningen på Avnø - en publikumssucces

Over 40.000 besøgende bliver det til om året. Mange af disse er skolebørn, som kommer på ”udeskole” på Avnø, men også mange voksne lægger vejen forbi Avnø om sommeren og i weekenderne. Også shelterne på Avnø benyttes flittigt.
De spættede sæler hviler sig på stenrevet. Foto Ivan Ingemansen.

Et af de helt store trækplastre er sælerne ud på Avnøfjorden. Naturstyrelsen skriver på deres hjemmeside, at Avnø er et af de bedste steder at se sæler i Danmark, ikke fordi de er tæt på, men fordi de altid er der. Det er den spættede sæl, som holder til på stenrevet ude i fjorden. Og de yngler også her. Når de fælder deres pels i august/september, kan man tælle helt op til 270 sæler derude.

Også havørnen er et trækplaster, der jævnligt besøger Avnø.  Den ses også ofte sidende ude på stenrevet i fjorden.

Havørnen sidder på stenrevet. Foto Ivan Ingemansen.

Det åbne overdrevslandskab giver gode muligheder for at se fugle- og dyrelivet, men der ud over har Avnø i det tidligere flyveledertårn Danmarks højeste og flotteste fugletårn, godt nok også det dyreste, idet tårnet kostede omkring 3 millioner og blev bygget 3 år før flyvestationen lukkede. Oppe i tårnet er der placeret en stor kikkert, der giver mulighed for at trække dyr og fugle tæt på.

Der er ved at komme en ny trend, idet vi ser flere og flere, der ved familiebegivenheder tager på Avnø med madkurven og kaffen, i stedet for at sidde og drikke sig i hegnet hjemme i haven.

Avnø Naturcenter er inklusive tårnet åbent 24 timer i døgnet. Området indeholder også en bålhytte. I det nordvestlige hjørne er der et fugleskjul, medens shelterne med bålplads ligger i den sydøstlige ende.